Categories
ubezpieczenia

roczne ubezpieczenie dla szkół EURO26

ISIC/ITIC
Karta ISIC uprawnia do zniżek w Polsce i za granicą, w tym zniżek na komunikację oraz potwierdza status studenta.

Ceny poszczególnych kart oraz okresy ich ważności:

Karty wydawane edycyjnie, nazwa ISIC, ważność 16 miesięcy od 01.09.2022 do 31.12.2023

Rodzaje kart , zakres ubezpieczenia, cena:

ISIC bez ubezpieczenia cena 29 zł

ISIC z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obszar Polska, cena 75 zł

ISIC z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia, obszar Świat, cena 105 zł

==================================================================

Karty ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia, nazwa ISIC-PTSM.

Rodzaje kart , zakres ubezpieczenia, cena:

ISIC-PTSM bez ubezpieczenia, cena 39 zł

ISIC-PTSM z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia, obszar Świat, cena 115 zł

ISIC 360 z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów
Leczenia, obszar Świat, cena 149 zł

WAŻNE!
Do wyrobienia karty ISIC potrzebna jest ważna legitymacja studencka i 1 zdjęcie!!!

Ważność legitymacji:

legitymacja ISIC zachowuje ważność od dnia wystawienie do 31. grudnia następnego roku.

legitymacja ISIC-PTSM jest ważna pełne 12 miesięcy od daty wystawienia.

https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?id=WODNIKSLKK&U=11&co=Karty

https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?id=WODNIKSLKK&U=7&co=Karty

https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?id=WODNIKSLKK&U=10&co=Karty

https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?